Suports per a activitats de lleure

1
Oferir al nen / jove amb TEA l’oportunitat de gaudir d’una experiència d’activitat esportiva de proximitat.
2
Practicar una activitat que redunda en benestar físic i emocional de la persona.
3
Facilitar la seva relació amb l’entorn comunitari (germans, companys d’escola, de barri, veïns, …) creant indirectament nous espais de relació per a les famílies i facilitant el teixit de xarxes de suport.
4
Col·laborar en la promoció de l’acceptació de la diversitat per part de la resta de la societat.
5
Oferir a les famílies cuidadores un espai de descans de la seva tasca constant de cura.

Les persones amb autisme tenen dret a la inclusió en tots els àmbits i el lleure no és una excepció.

Per això des de l’associació i la Fundació  oferim monitors de suport amb formació específica en la intervenció amb persones amb autisme que es desplacen i acompanyen a les persones en les activitats de lleure que trien en el seu entorn comunitari, aconseguint els següents objectius i beneficis.

Suport per a colònies

Des de l’associació i la Fundació  oferim monitors/es de suport per l’acompanyament a les colònies escolars, projecte “De colònies: jo també!”

Suport-Colonies-Aprenem-Autisme

Programa de lleure específic

El lleure és un àmbit fonamental per a la inclusió social, el desenvolupament i el gaudiment personal.

Totes les nostres activitats gestionades pel CRAB Fundació tenen per objectiu assolir en cada àmbit els requisits necessaris per a poder participar en grups ordinaris, disposen de personal especialista en l’activitat en concret i monitors/es amb formació específica en autisme. Les activitats són personalitzades amb un rati d’un/a monitor/a per a cada dos persones.

CRAB-Aprenem-Programa-lleure

Per a més informació contacteu amb: