Suport familiar | Suports especialitzats

Suports especialitzats

Acompanyament en assessorament jurídic:

Orientació i acompanyament per part de l’associació en l’assessorament de tipus legal sobre els drets i deures de les persones amb autisme i dels seus familiars, així com, el tràmit de prestacions, recursos i serveis que poden ser del seu interès.