Suport familiar | Formació a famílies

Formació a famílies

S’ofereixen formacions periòdiques per part de l’associació dirigides a les famílies sobre l’autisme i sobre temes específics que poden ser del seu interès amb la finalitat de facilitar eines i estratègies dirigides a l’atenció i la cura del seu familiar.

Es realitzen amb una freqüència bimensual, aproximadament, i són conduïdes per diferents professionals especialistes en la temàtica tractada.

familia-aprenem-autisme