Suport familiar. Presentació

Suport familiar

La família té un dels papers més rellevants en el desenvolupament de la persona i és considerada el context bàsic en el qual aquesta interacciona. (Giné,2010)

La nostra finalitat és acompanyar les famílies que tenen un membre amb autisme, al llarg del seu cicle vital, partint dels seus propis recursos i fortaleses, atenent a les seves necessitats i demandes, i facilitant els suports necessaris per a mantenir i millorar la seva qualitat de vida i el benestar de tots els seus membres.

Pare-fill-aprenem-autisme