Programa d’intervenció terapèutica i educativa en context (ITEC)

Intervenció individual educativa gestionada per CRAB Fundació orientada a promoure el desenvolupament i  l’aprenentatge d’estratègies i habilitats cognitives, d’autonomia, comunicació i relació social, la provisió dels suports necessaris i l’acompanyament a la família.

Utilitzem tècniques cognitivo-conductuals i metodologies que han demostrat la seva efectivitat amb evidència científica.  Ens basem en la Planificació Centrada en la Família (PCF) adaptant-nos a les necessitats de cada persona i dels seus familiars en el seu context natural (domicili, escola, parc…) i desenvolupant un pla de treball amb objectius individualitzats.

L’objectiu del servei és afavorir el màxim d’autonomia personal possible; promoure la inclusió en els entorns familiar, escolar i social i apoderar els membres de la família per aconseguir un millor impacte en la millora de la qualitat de vida no només de les persones amb autisme sinó també de les seves famílies.

Programa-ITE-Aprenem-Autisme

Per a més informació contacteu amb: