D’acord amb el que s’estableix “El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016”, Aprenem informa: 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’APRENEM AUTISME ASSOCIACIÓ amb CIF G64177421 i CRAB FUNDACIÓ amb CIF G65469645 i domicili social situat en C/ CONSELL DE CENT, 616, LOCAL, 08026, BARCELONA, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que ASSOCIACIO APRENEM té previst realitzar:

– Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds, remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès i Instal·lació de cookies, tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre-li periòdicament el nostre butlletí informatiu amb les notícies i activitats impulsades per l’entitat.

– Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

– Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal C/ CONSELL DE CENT, 616 08026, BARCELONA o al correu electrònic aprenem.gestio@gmail.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Llocs Enllaçats

La web pot contenir enllaços amb altres llocs web aliens a APRENEM AUTISME, de manera que no podem garantir ni responem del tractament de les dades personals que l’usuari proporcioni en aquests llocs web. En conseqüència, li recomanem que revisi les polítiques de privacitat d’aquests llocs.

Amb enviament del formulari de recollida de dades, vostè accepta la política de privacitat d’APRENEM AUTISME ASSOCIACIÓ i CRAB FUNDACIÓ.