declaracio-renda

Saps quant costa ser soci o sòcia d’Aprenem Autisme?

SAPS QUANT COSTA SER SOCI O SÒCIA D’APRENEM AUTISME

Sabies que si fas la declaració de la renda (individual o conjunta), en la majoria dels casos recuperes el 80% de la quota a entitats com Aprenem Autisme?

Si ets persona sòcia en realitat la “quota efectiva” és només de 16€/any si ets numerària de 8€/any si ets col·laboradora.

Ja ha començat la campanya de declaració de la renda de 2021. No afecta a tothom, però segur que sí a molts socis i sòcies o a les seves parelles i familiars. I és un bon moment per repassar l’apartat de deduccions, ja que per moltes persones això implica recuperar el 80% de la quota d’Aprenem.

 

Tractament fiscal de la quota d’Aprenem

Aprenem és una entitat sense ànim de lucre i declarada d’interès públic, i això implica que les  quotes, donacions i altres aportacions que se li fan tenen dret a una deducció en la declaració de la renda de la persona que les ha fet (sigui individual o conjunta). Aprenem comunica aquesta informació a Hisenda, així que la persona sòcia no ha de fer res per tenir la deducció.

Aquesta deducció és un percentatge de l’aportació que s’hagi fet, sigui una quota o una donació voluntària. Pels primers 150€ aportats (sumant totes les quotes, donacions i aportacions a Aprenem i a qualsevol altre entitat), la deducció és del 80%, i a partir d’aquesta quantitat, oscil·la entre el 35 i el 40%. (Aplica el 40% a partir del tercer any repetint entitat receptora dels diners). Hi ha un límit per aquestes deduccions però que rarament aplica. (Més detalls a https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-ayuda-presentacion/irpf-2019/9-cumplimentacion-irpf-anexo-a1-a4/9_4-deducciones-donativos-otras-aportaciones/9_4_1-aportaciones-actividades-prioritarias-mecenazgo.html).

Així, en el cas d’un soci o sòcia que faci la declaració de la renda i que no estigui fent altres donacions i pagant altres quotes apart de la d’Aprenem, trobarà a les dades fiscals, descarregables a la web de l’Agencia Tributaria, alguna cosa com el que mostra la imatge adjunta.

Figura-1-Renda

I, al fer la declaració, a la pàgina 38 (Deduccions per donatius i altres aportacions), aquest soci o sòcia veurà dades com:

Donatius

És a dir, que a l’hora de calcular la quota líquida a pagar (o la devolució a rebre), s’aplicarà el 80% de deducció dels 80€ pagats de la quota. Hisenda tornarà 64€ dels 80€ pagats. Al final, ser soci o sòcia d’Aprenem haurà costat tan sols 16 € l’any.

I què passa si el soci o sòcia ha fet altres donacions i passa dels 150 €? Bé, als primers 150€ s’aplicarà el 80% i a la resta un 35 o 40%. Saber la xifra exacta de la deducció que seria atribuïble a la quota d’Aprenem pot implicar bastants càlculs, però en el pitjor dels casos es recupera el 35% dels 80 €, o sigui 28 €.

 

I si jo no faig la declaració de la renda?

Les persones que no fan la declaració (individual o conjunta) no poden aplicar la deducció. Però res impedeix, per exemple, que dels dos progenitors figuri com a titular de soci o sòcia qui pot tenir dret a la deducció. Fer la declaració conjunta fa que es puguin aplicar les donacions de tots dos, així que la deducció torna a ser automàtica.

Les dades de quotes de l’any passat ja estan comunicades a Hisenda i no es poden canviar, però si no esteu gaudint de la deducció, és hora de pensar si podeu aplicar un canvi de nom per poder gaudir-ne.

I si teniu qualsevol dubte sobre donacions i deduccions, no dubteu en trucar-nos o escriure’ns a aprenem.gestio@gmail.com.