Suport vida adulta

Des del CRAB Fundació oferim a les persones amb autisme a partir de 16 anys un acompanyament integral en el seu projecte de vida, des de la perspectiva de construcció de vides significatives i de defensa de drets, estructurant-se com Oficina de Vida Independent especialitzada en atenció a les persones amb autisme.
persona-autisme-estudiant-biblioteca
vissio-aprenem-autisme

Els suports necessaris per la persona es consideren des d’una perspectiva integral que doni resposta de forma personalitzada a les seves necessitats al llarg del seu itinerari vital, coordinant diferents àrees:

  1. Suports personalitzats per a la Vida Independent i la Inclusió a la Comunitat.
  2. Orientació i acompanyament en l’accés a la formació i l’ocupació.
  3. Promoció de l’autonomia personal, competències transversals i habilitats personals i socials.
  4. Participació inclusiva en la comunitat.

Paral·lelament, promovem l’autorepresentació i autogestió per part de les mateixes persones amb autisme, fomentant la seva participació efectiva en la defensa dels seus drets i en la configuració dels suports que necessitin.”

Per a més informació contacteu amb: