CRAB Fundació

CRAB

Fundació

Centre de Recursos Autisme Barcelona (CRAB) Fundació

El CRAB Fundació és una entitat sense afany de lucre que es constitueix l’any 2010 per familiars de persones amb autisme amb la finalitat de defensar els drets de les persones amb autisme i per la millora de la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. En aquell moment la seva forma jurídica era la d’associació, sent la delegació de la ciutat de Barcelona d’Aprenem. Al desembre del 2019 es transforma oficialment en Fundació, sent, més que la delegació d’Aprenem a Barcelona, un centre de Recursos especialitzat en autisme a la ciutat. 

nen-jugant-parc-de-jocs-autisme

Òrgans de govern

La representació, el govern i l’administració de la Fundació CRAB corresponen al Patronat, que està format per un mínim de cinc membres i un màxim d’onze. Actualment el conformen set membres.

El Patronat pot nomenar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la Fundació.

Correspon especialment al Patronat, entre d’altres, la modificació dels estatuts; la fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació; així com l’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

grup-ajuda-mutua-aprenem-autismte
Composició del Patronat
 • Montse Heredia
  (Presidenta)
 • Mª Asunción Cordón
  (Secretària)
 • Catalina Gómez
  (Vocal)
 • Lilian Martínez
  (Vocal)
 • Emili Navarro
  (Vocal)
Equip professional
Responsables d’Àrea
 • David Villanueva
  (Responsable Àrea de Suport Vida Adulta)
 • Laia Peña
  (Responsable Àrea Intervenció Terapèutica Educativa en Context i Àrea de Formació)
 • Marta Romero
  (Responsable Àrea Accessibilitat Innovació i Projectes i Àrea de Lleure)
Equip tècnic
Àrea d’Intervenció Terapèutica Educativa en Context
 • Alba Campos
 • Anna Maynau
 • Artur Alemany
 • Gemma Escolà
 • Imma Páez
 • Laura Figuera
 • Maria Arenós
 • Marta Fontana
 • Mercè Arjalaguer
Equip tècnic
Àrea Econòmica Financera i Recursos Humans
 • Stephanie Acosta
Equip tècnic
Àrea de Lleure
 • Francesc Manent
 • José Molina
Voluntariat

A CRAB Fundació comptem amb un equip de persones voluntàries que col·laboren amb la nostra organització i contribueixen amb la seva tasca a la millora de la qualitat de vida de les persones amb autisme.

Els voluntaris i voluntàries de la Fundació col·laboren principalment donant suport al desenvolupament d’activitats diverses, com ara, lleure i temps lliure, intervenció, etc.

Objectius

 • Defensar els drets de les persones amb autisme
 • Promoure la seva autonomia i inclusió en tots els àmbits de la societat.
 • Oferir els serveis i els suports adients en tots els àmbits.
 • Promoure enfocaments educatius que hagin demostrat la seva eficàcia en la intervenció amb persones amb autisme.
adolescent-skate

Relacions institucionals

Som membre:
Logo Federació Catalana d'Autisme
logo Federació Salut Mental Catalun
Logo-Fundació-Prevent
Formem part:
Logo-XAVI
logo Xarxa-actius
Logo SFC
Logo Escola Inclusiva
logo-Taula-Salut-Mental
logo-coordinadora-catalana-fundacions
Col·laborem:
Logo Zoo
Logo MMB
Logo Museu Ciències Naturals de Barcelona
Logo CET 10
Autoocupacio-logo
logo Cuatrecasas
logo-Claror
Amb el suport de:
logo diputacio-barcelona
logo gencat
Logo-Barcelona-Activa
logo benestar-social
logo soc
logotip_Iniciativaocupacioj-300x75
logo once
logo dismon
Logo-Jupiter-juegos
logo obra social
logo Xarxa-actius
Logo-XAVI

Punt d’informació

Espai personalitzat amb l’objectiu de posar a disposició de les famílies i/o professionals tot un seguit d’informacions i assessorament per millorar el coneixement sobre les necessitats de les persones amb TEA i en conseqüència com donar resposta.

Podeu trobar el Punt d’Informació de la Delegació de Barcelona a:

C/ Consell de Cent, 616
08026  Barcelona

Horari:

De dilluns a divendres de 09h a 18h

Cal demanar cita prèvia a info.aprenem@gmail.com

Servei universal i gratuït.