Segell Fundacion Lealtad Dona amb confiança

Aprenem Autisme Associació rep el segell Dona amb Confiança, de Fundación Lealtad

Fundación Lealtad, avaluador independent de bones pràctiques d’ONG, concedeix el segell Dona amb Confiança a Aprenem Autisme Associació

documento acreditacion Aprenem Autisme)

La Fundació Lleialtat, té per objectiu, el reconeixement de les bones pràctiques de les entitats arreu del’estat espanyol, sent un referent legitimador del bon fer d’entitats com la nostra. Avalua de manera independent a les entitats que es presenten voluntàriament, com és el cas d’Aprenem Autisme Associació. Els criteris d’avaluació són entre altres, la transparència, la governança, la situació econòmica o la gestió del voluntariat.

Logo-Aprenem-Associacio segell Lealtad

Aquest segell, no sols és un reconeixement extern; és també una confirmació interna que garanteix el compromís que tenim com a Associació, amb la nostra raó de ser. Entre els criteris d’avaluació, emmarcats en Els Principis de Transparència i Bones Pràctiques, Aprenem ha aconseguit superar els 9. Aquesta acreditació conforma un gest de confiança rotund cap a qualsevol persona, entitat o empresa que vulgui col·laborar amb l’entitat. A més, diu de nosaltres, que:

  • Tenim una missió clara i pública
  • Realitzem una planificació i seguiment de l’activitat, avaluant l’impacte
  • Disposem d’un òrgan de govern independent, actiu i públic
  • Comptem amb un finançament diversificat i transparent
  • Existeix un control de l’ús dels fons
  • Som sostenibles en l’àmbit financer
  • La nostra comunicació és transparent i veraç
  • Formem i assegurem al nostre voluntariat
  • Complim amb la normativa legal
infant jugant aprenem autisme

Per a Aprenem Autisme Associació, obtenir el segell Dona Amb Confiança de la Fundació Lleialtat, no és una fi, només és un pas més en la construcció del futur al qual volem arribar. Un futur, on la plena inclusió de les persones amb autisme i l’acompanyament integral a les famílies, és possible i real. On els drets de les persones amb autisme estiguin garantits i es disposi de tots els suports i recursos necessaris per a fer-ho possible.

Aquest segell és un impuls més cap a aquest futur, no obstant això, no seria possible sense totes les famílies, voluntaris/es, equip i els suports que rep l’associació. Teixir xarxes en aquest sector també és fonamental, observant les bones pràctiques d’altres entitats i creixent junts/es per a fer d’aquesta societat, un lloc més just per a tots/es.